Akcijos PIRK SOSTINĖS BATONĄ IR LAIMĖK TUPPERWARE terminai ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Akcijos PIRK SOSTINĖS BATONĄ IR LAIMĖK TUPPERWARE organizatorius yra UAB INDIANA.LT, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: M. Valančiaus g. 7,  Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), veikianti UAB VILNIAUS DUONA,  įm. k. 125374462, adresas: Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius (toliau – Užsakovas), užsakymu.

1.2. Akcija prasideda 2023-01-30 ir baigiasi 2023-03-12.

1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bent vieną (1)   UAB VILNIAUS DUONA SOSTINĖS batoną Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.vilniausduona.lt/zaidimas.

2. Prizų fondas

2.1. Akcijos dalyviai Akcijos laikotarpiu gali laimėti šiuos dienos ir savaitės prizus:

–  Dienos prizas – 5 (penki) SAMBA dubenys 2,5 l ir 1 (viena) SUPERSONIC pjaustyklė 300 ml.

– Savaitės prizas – kiekvieną savaitę bus padovanota po 1 (vieną) karšto oro gruzdintuvę.

2.2. Bendras Akcijos prizų fondas:

–  Prizų fondas Akcijos laikotarpiu – 185 (šimtas aštuoniasdešimt penki) SAMBA dubenys 2,5 l, 37 (trisdešimt septynios) SUPERSONIC pjaustyklės 300 ml, 6 (šešios) karšto oro gruzdintuvės.

3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo bet kurioje Lietuvos teritorijoje esančioje parduotuvėje  nuo 2023 01 30 iki 2023 03 12 imtinai privalo įsigyti bent vieną iš 1.4. p. nurodytą Akcijoje dalyvaujantį gaminį, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir nemokamai užsiregistruoti užpildant specialią Akcijos formą interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/zaidimas.

3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada Akcijos metu (nuo 2023 01 30 iki 2023 03 12  imtinai). Užregistruotą pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki 2023 03 26.

3.3. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas.

3.4. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka (burtų keliu per programinę įrangą). Vienas Akcijos dalyvis per savaitę gali laimėti tik vieną kartą ir vieną prizą.

3.5. Akcijos prizų laimėtojų paskelbimo tvarka:

– Dienos ir savaitės prizo laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį, interneto puslapyje www.vilniausduona.lt/zaidimas. Paskutinės savaitės dienos ir savaitės  prizų laimėtojai bus paskelbti 2023 03 13.

3.6. Su prizų laimėtojais bus susisiekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizai laimėtojams bus išsiųsti ne vėliau 2023 03 26. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2022 03 20, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas nebus siunčiamas.

3.7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

3.8. Visus su Prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir jo siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

4. Prizų atsiėmimas

4.1. Prizo laimėtojas informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis. Laimėjęs Akcijos dalyvis ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektroninio laiško, informuojančio apie laimėjimą, išsiuntimo dienos, elektroniniu paštu akcija@indiana.lt turi atsiųsti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti prizą ir privalo pateikti Organizatoriui Produkto/-ų pirkimo kvito kopiją kuriuo nors iš žemiau nurodytų būdų:

– siųsdami kvito kopiją (skenuotą arba fotografuotą) elektroninio pašto adresu akcija@indiana.lt;

– siųsdami originalą registruotu paštu Organizatoriui (UAB INDIANA.LT), adresu M. Valančiaus g. 7, Vilnius, ant voko nurodant laiško temą – PIKR SOSTINĖS IR LAIMĖK Akcija.

4.2. Visi Akcijos prizai laimėtojams bus nemokamai išsiųsti registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir el. paštu suderintus kontaktinius duomenis.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

5.2. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu.

5.3. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Žaidime.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Užsakovo adresu: Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius iki 2022 12 31 (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Užsakovu peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

7. Kitos sąlygos

7.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.1. Akcijoje negali dalyvauti Užsakovo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos Užsakovo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

7.4. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas  būtų paskelbti interneto puslapyje www.vilniausduona.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Daugiau apie Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymą galite rasti UAB VILNIAUS DUONA Privatumo politikoje  http://vilniausduona.lt/slapuku-politika/

7.5. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos Organizatorių UAB INDIANA.LT el. paštu akcija@indiana.lt. 7.5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.