Kepame, kad pasaulis būtų geresnis

Mūsų įsipareigojimas

Iš karto pereikime prie reikalo: iššūkis, kurį mums meta klimato kaita yra labai rimtas ir kasdien vis didesnis. Tai, kaip maistas auginamas, gaminamas ir vartojamas, taip pat daro didelį poveikį aplinkai.

„Vilniaus duona” priklauso pasaulinei duonos kepimo bendrovei, todėl manome, kad elgėmės atsakingai ir pasiekėme neblogų rezultatų. Dabar, kai klimato krizė tampa vis opesne problema, laikas daryti dar daugiau.

Kad pasiektume apčiuopiamų ir ilgalaikių pokyčių, ruošiame išsamų iniciatyvų, planų ir tikslų sąrašą.

Mūsų strategija ne tik padės mums prisidėti prie tarptautinių pastangų, bet ir suteiks galimybę panaudoti savo stipriąsias puses, kad darytume teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai ir žmogiškajam potencialui.

„Lantmännen Unibake” grupė, kuriai priklauso „Vilniaus duona”, yra „The Science Based Targets initiative” judėjimo narys.

Veiksmai tvarumo labui

Kepame, kad klimatas būtų geresnis

Kepame, kad sveikata būtų stipresnė

Kepame, kad būtų daugiau galimybių

Atsakingo verslo pagrindai

Klimatas

Globalinis atšilimas yra nepaprastoji padėtis, todėl labai svarbu į ją reaguoti, ypač šį dešimtmetį. Nuo šiol mažinsime išmetamą CO2e kiekį kiekviename gamybos žingsnyje, kad ne vėliau kaip 2050 m. pasiektume nulinį CO2e kiekį.

Sveikata

Didinsime savo produktuose esančių maistinių medžiagų kiekį, kad darytume teigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir atsižvelgtume į CO2e poveikį, daromą gaminant mūsų produktus. Iki 2030 m. planuojame padvigubinti sveikesnių produktų kiekį.

Žmonės

Turime dėti daugiau pastangų, kad ir toliau išliktume patraukliu darbdaviu, garsėjančiu saugia darbo aplinka, kurioje priimami visi kolegos be išankstinio nusistatymo ar šališkumo ir kurioje visiems sudaromos galimybės tobulėti.

Atsakingo verslo pagrindai

Mūsų klientai ir pirkėjai gali būti tikri, kad darome viską, ką galime, kad sumažintume neigiamą poveikį žmonėms, aplinkai ir gamtos ištekliams.